Skip to main content

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden, Giresun, 1932Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Semiha Hanım.
Necatibey İlk Mektebi, Giresun, 1932
"Sevgili Kardeş, Giresun'da şen günlerin hatırasına, Ablan Semiha, 15-6-932"
Elementary school teacher, Giresun, Turkey, 1932

Popular posts from this blog

Yalın'ım, yok planım...

Yalın'ım, yok planım,
Salt gülmektir yalanım,
Ün, anıt elin olsun,
Ben falanım, filanım.

Can Akengin, Giresun, 1892-1942

People of 1900-1950, Black Sea, Turkey

People in the garden between Giresun houses, c. 1930.
Giresun evleri.

29 Ekim 1930'lar, Samsun izcileri