Skip to main content

Hazel Orchards at Black Sea

Hazel Orchards at Black Sea

Black Sea family harvesting hazel nuts at Giresun orchards in 1930s.
1930'lu yıllarda, Giresun, Hisargeriş Köyünde fındık hasadı.

Popular posts from this blog

Yalın'ım, yok planım...

Yalın'ım, yok planım,
Salt gülmektir yalanım,
Ün, anıt elin olsun,
Ben falanım, filanım.

Can Akengin, Giresun, 1892-1942

People of 1900-1950, Black Sea, Turkey

People in the garden between Giresun houses, c. 1930.
Giresun evleri.

29 Ekim 1930'lar, Samsun izcileri